Kursant może przystąpić do egzaminu na terenie ośrodka w wyznaczonym terminie lub umawiając się z egzaminatorem indywidualnie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • PRZED EGZAMINEM

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy przygotować następujące dokumenty:
– dowód osobisty
– dowody opłat (egzamin teoretyczny + egzamin praktyczny)

Tabela opłat - pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji (VLOS, BVLOS)
Rodzaj opłaty Tytuł przelewu Opłata Ze zniżka1 Ze zniżka2
Egzamin teoretyczny imię nazwisko/egzamin teoretyczny UAVO VLOS/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.5 53 40 26,5
Egzamin praktyczny imię nazwisko/egzamin praktyczny UAVO VLOS/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt 3.7 105 79 52,5
Wydanie świadectwa imię nazwisko/wydanie œświadectwa kwalifikacji UAVO po raz pierwszy/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 6.1 43 43 43
SUMA 201 162 122

1 – osoby do 21 roku życia – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej

2 – osoby uczące się do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej

Tabela opłat - kolejne wydanie świadectwa kwalifikacji (VLOS, BVLOS)
Rodzaj opłaty Tytuł przelewu Opłata Ze zniżka1 Ze zniżka2
Egzamin teoretyczny imię nazwisko/egzamin teoretyczny UAVO BVLOS/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.6 158 118,5 79
Egzamin praktyczny imię nazwisko/egzamin praktyczny UAVO BVLOS/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt.2 105 79 52,5
Wydanie świadectwa imię nazwisko/wpis uprawnienia BVLOS/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt.8 43 43 43
SUMA 306 240,5 174,5

1 – osoby do 21 roku życia – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej

2 – osoby uczące się do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej

– polisę OC
– orzeczenie lotniczo – lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza orzecznika
Lista lekarzy orzeczników

 

  • PO EGZAMINIE

Po zebraniu następujących dokumentów:
– dowody opłat (egzamin teoretyczny + egzamin praktyczny + wydanie świadectwa)
– orzeczenie lotniczo – lekarskie
– polisę OC
– prawidłowo  wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO

Wniosek 43/LPL1 – Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO

– protokół z egzaminu teoretycznego
– protokół z egzaminu praktycznego

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Personelu Lotniczego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa