Wraz z Aeroklubem Częstochowskim i SC34 Drone mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyścigi dronowe Pararudniki Drone Racing 2019 – Puchar Polski

oraz

na pierwsze w Polsce zawody drużynowe!

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody !

Aby wziąć udział w zawodach należy:

  • zapoznać się i zaakceptować regulamin zawodów.
  • dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja on-line kończy się 07 czerwca o godz. 20.00
  • dokonać opłaty startowej (wpisowego) w wysokości 65zł na konto Aeroklubu Częstochowskiego: ING BŚ 14 1050 1142 1000 0090 3032 6020
  • posiadać sprawny model spełniający specyfikację podaną w regulaminie

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny dodatkowo przesłać podpisaną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego w odpowiedzi na e-mail z potwierdzeniem przyjęcia formularza. Formularz dostępny jest tu.

Kilka ważnych informacji:
1. Licencja sportowa jest wymagana do udziału w zawodach (nie dotyczy Open/Rookie, zawodów drużynowych).
2. Zapewniamy możliwość naładowania pakietów na miejscu.
3. Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych wstęp do wydzielonej strefy mają tylko zawodnicy i obsługa. Widzowie oddzieleni są ogrodzeniem od toru.
4. Zapewniamy pomoc w znalezieniu noclegu w pokojach na terenie Aeroklubu lub w pobliskich hotelach.
5. Lokalizacja zawodów zostanie podana wkrótce
6. Rejestracja zgłoszeń zawodników kończy się 07 czerwca o godz. 20:00.
7. Zawodnik może wziąć udział w zawodach w tylko jednej wybranej klasyfikacji (PP lub Open/Rookie) – nie dotyczy zawodów drużynowych
8. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest informacja zwrotna na podany adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym.
9. Potwierdzeniem przesłania formularza jest wiadomość: „Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.”

Formularz zgłoszeniowy PDR 2019

Biorę udział w zawodach w klasie:

Czy akceptujesz regulamin ?

1 + 11 =