Kursant może przystąpić do egzaminu na terenie ośrodka w wyznaczonym terminie lub umawiając się z egzaminatorem indywidualnie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • PRZED EGZAMINEM

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy przygotować następujące dokumenty:
– dowód osobisty
– dowody opłat (egzamin teoretyczny + egzamin praktyczny)

Tabela opłat - pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji (VLOS, BVLOS)
Rodzaj opłaty Tytuł przelewu Opłata Ze zniżka1 Ze zniżka2
Egzamin teoretyczny Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji 55 41 27,5
Egzamin praktyczny Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji 108 81 54
Wydanie świadectwa Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie 44 44 44
SUMA 207 166 125,5

1 – osoby do 21 roku życia – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej

2 – osoby uczące się do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej

– polisę OC
– orzeczenie lotniczo – lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza orzecznika
Lista lekarzy orzeczników

 

  • PO EGZAMINIE

Po zebraniu następujących dokumentów:
– dowody opłat (egzamin teoretyczny + egzamin praktyczny + wydanie świadectwa)
– orzeczenie lotniczo – lekarskie
– polisę OC
– prawidłowo  wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO

– protokół z egzaminu teoretycznego
– protokół z egzaminu praktycznego

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Personelu Lotniczego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa